Ozone O 3 phân hủy chất xúc tác

Các chất xúc tác cho sự phân hủy của ozone O 3 được xây dựng bằng cách sử dụng thành phần hoạt động của mangan dioxide (MnO2) và đồng ôxít (Ơn). Các sản phẩm trưng bày một cấu trúc cột với một màu nâu sẫm hoặc màu đen, và đi trong hạt đường kính của một trong hai 3mm hoặc 5mm. Tầng ozone phân hủy chất xúc tác sản xuất bởi Hunan Xintan là duy nhất trong đó, nó không kết hợp bất kỳ than tài liệu. Nó có năng như kéo dài tuổi thọ cao, hiệu quả, tin cậy, và hiệu quả. Chủ yếu là chất xúc tác này được sử dụng để trung hòa ozone mặt trong khí thải, thành công phân hủy nó vào oxy ở nhiệt độ môi trường mà không cần thêm năng lượng vào.