CO loại chất xúc tác (viên với Pt và Pd)

Các ĐỒNG loại chất xúc tác (viên được xây dựng với Pt và Pd) là một palladium-dựa quý kim loại chất xúc tác được hỗ trợ bằng nhôm. Được sản xuất bởi Hunan Xintan, carbon này khí quý kim loại chất xúc tác xuất hiện như tối màu nâu hạt hình cầu, từ 3-5mm đường kính. Ứng dụng chính của nó là loại bỏ các h 2 và CO từ CO2, hoạt động có hiệu quả ở nhiệt độ giữa 160 kế và 300 độ. Các chất xúc tác là có khả năng chuyển công TY vào CO2 và chuyển đổi H 2 vào H2O. Không giống như chất xúc tác khác, nó không chứa MnO2, Ơn, hay lưu huỳnh, làm cho nó thích hợp cho an toàn ĐỒNG thanh lọc CO2 trong môi trường.

Các ĐỒNG loại chất xúc tác (viên với Pt và Pd) tự hào chất xúc tác, hiệu quả, phù hiệu suất, an toàn và một cuộc sống lâu dài mà không đòi hỏi thêm tiêu thụ năng lượng. Do những thuộc tính, nó tìm thấy sử dụng rộng rãi trong ngành thực phẩm.