CO loại chất xúc tác (tổ Ong)

Các ĐỒNG loại chất xúc tác (tổ Ong) sử dụng tổ ong gốm như vận chuyển của nó và được xây dựng với một loạt của kim loại hiếm để tạo ra một hoạt động cao chất xúc tác. Các ĐỒNG loại chất xúc tác (tổ Ong) được sản xuất bởi Hunan Xintan tự hào đặc biệt cấu trúc mạnh, mạnh mẽ bề mặt lớp bám dính, và đề kháng với biệt đội. Chất xúc tác này là không chỉ có hiệu quả trong việc điều trị carbon khí trong ống khói khí, nhưng cũng tang vật chất xúc tác hiệu dưới clo chứa điều kiện làm việc. Nó có thể được sử dụng để điều trị của clo có chứa chất, khí, làm cho nó áp dụng rộng rãi trong việc xử lý thép khí thải, vôi lò khói khí thải đốt khói và các loại khác của khói.

Danh mục: