Hopcalite bột(đồng mangan trộn ôxít)

Hopcalite bột một sự pha trộn của đồng và mangan ôxít, được xây dựng bằng cách kết hợp MnO2 với Ơn trong một chính xác tỷ lệ. Này chất xúc tác, xuất hiện như một người da đen hay bóng tối bột màu nâu, có hiệu quả loại bỏ CÔNG bằng oxy hóa nó thành CO2. Các Hopcalite bột sản xuất bởi Hunan Xintan tự hào có hiệu quả đặc biệt, xúc động, hiệu quả, và độ bền. Nó phục vụ như một nguyên liệu tuyệt vời cho việc sản xuất cả khí carbon và tầng ozone phân hủy chất xúc tác, có thể vô hiệu hóa cả hai công TY và tầng ozone. Khi áp dụng như một vật liệu phủ, nó cũng tuân thủ để tổ ong chất. Ngoài ra, nó tìm thấy sử dụng như là một tài liệu cho phát hiện khí và xử lý ở phòng thí nghiệm thiết lập.

Danh mục: Từ khóa: