Hunan Xintan Liệu Mới Co.Ltd.

Bắt đầu với việc đúc liệu trong năm 2015, Xintan đã hợp tác với Trung tâm trường Đại học Nam Nam Đại học và Đại học Quốc gia của công Nghệ quốc Phòng để phát triển công nghệ thuật và chất xúc tác đúc vật liệu .Chúng tôi đã thu được 7 bằng sáng chế về chất xúc tác, và than chì recarburizer hiện nay. Kể từ khi chúng tôi đang phát triển hơn công nghệ về chất xúc tác, và than chì. Chúng ta sẽ nhận được nhiều bằng sáng chế,. Chúng tôi đã được đánh giá như Quốc gia công nghệ Cao Nhân từ năm 2020. 

Chúng ta đã 2 nhà máy . Một là chất xúc tác với nhà máy sản xuất năng lực của 300 mét khối. Một là than chì nhà máy với năng lực của 1500 tấn mỗi tháng.