Палладий на алюминии (Pd / Al2O3) - Производители 10 лучших катализаторов разложения озона, катализаторов очистки от монооксида углерода, катализаторов очистки от ЛОС и органических летучих газов в Китае

Itu Palladium di Aluminium pemangkin (Pd/Al2O3) dirumuskan menggunakan pe sebagai sokongan dan palladium logam seperti komponen aktif. Pemangkin muncul seperti coklat bulat partikel, masing-masing dengan diameter 1 mm, mempamerkan pemilihan yang sangat baik dan kestabilan. Kimia, katalis ini boleh digambarkan sebagai organik senyawa dengan formula molekul Pd(OH)2. Ia mendapati meluas aplikasi dalam pelbagai bidang seperti farmaseutikal, bahan kimia, dan tenaga disebabkan oleh kemampuan untuk menjadi pemangkin kunci reaksi kimia termasuk mana, nyahhidrogenan, dan oksidasi. Selain itu, palladium hidroksida juga memainkan peran penting dalam sintesis organik, memudahkan sintesis dan oksidasi organik senyawa. Selain itu, Palladium di Aluminium (Pd/Al2O3) berfungsi sebagai kunci pelopor untuk pengeluaran palladium dan palladium campuran.

Kategori: